11 LUTEGO DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Historia szkoły

 

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHORKÓWCE

 

    Początki oświaty w Chorkówce ściśle wiążą się z postacią Ignacego Łukasiewicza. Po wprowadzeniu się do Chorkówki w 1865 roku otworzył w dworskiej oficynie jednoklasową powszechną szkołę wiejską. Istnieje dokument w postaci wpisu stwierdzający utworzenie powszechnej szkoły w Chorkówce.

  W czasie wojny do Chorkówki przyjechał z Polesia ceniony nauczyciel i gorący patriota Stanisław Starzyk. Początkowo uczył nielegalnie zakazanych treści na poziomie szkoły powszechnej dzieci z sąsiedztwa. W 1940 roku rozpoczął działalność zorganizowaną-prowadził trzy komplety gimnazjalne. We wrześniu 1944 r. został kierownikiem szkoły w Chorkówce, a stanowisko nauczyciela objęła Anna Gorgoń. Była to szkoła 6-klasowa.

  W roku szkolnym 1967/68 istniała w Chorkówce szkoła 4-klasowa, kierownikiem i nauczycielem była pani Agata Nitka. Nauka odbywała się w klasach łączonych. Uczniowie po ukończeniu czterech klas kontynuowali naukę w Zręcinie. 1 września 1973 r. Szkoła Podstawowa w Chorkówce stała się punktem filialnym Zbiorczej Szkoły Gminnej w Zręcinie.

  Szkoła wybudowana przez Ignacego Łukasiewicza służyła dzieciom z Chorkówki przez ponad 100 lat. Był to duży murowany budynek, posiadający 4 izby i 3 korytarze. Jednak czas i zniszczenia wojenne spowodowały, że popadał w coraz większą ruinę.

  W 1982 r. uczniowie musieli opuścić budynek, gdyż stanowił on zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Od września 1982 r. dzieci uczyły się w prywatnym budynku zastępczym. Nauka odbywała się w trudnych warunkach: brak sali gimnastycznej, brak bieżącej wody, słabe oświetlenie klas. Władze Gminy wraz z Kuratorem Oświaty i Wychowania szukały możliwie najlepszego rozwiązania na budynek zastępczy. Pomysł podsunął ówczesny Gminny Inspektor Oświaty i Wychowania pan Marek Pęk. Dowiedział się, że warszawski "Stolbud" wytwarza gotowe elementy, z których składa się hotele robotnicze i biurowce. Kuratorium nie mogło przeznaczyć pieniędzy na budowę szkoły, ale dysponowało funduszem na zakupy inwestycyjne, czyli gotowe obiekty. Zadecydowano, aby zakupić dwa hotele i wybudować szkołę 8-klasową, a mieszkańcy wioski zobowiązali się pomagać przy wszystkich pracach budowlanych.

  W sierpniu 1986 roku zgromadzono materiały budowlane, wykopano podpiwniczenie oraz ławy fundamentowe, które już we wrześniu wylewano i betonowano. Montaż gotowych elementów odbył się na przełomie października i listopada. Prace budowlane ukończono już 15 grudnia 1986. Nie udałoby się tego zrealizować, gdyby nie ofiarna praca mieszkańców. Niekiedy przychodziło tak dużo ludzi, że brakowało dla nich zajęcia. W tym czasie dzieci uczyły się w pomieszczeniach Domu Ludowego oraz Urzędu Gminy.

  1 września 1987 roku naukę rozpoczęto w nowej szkole. Przed końcem 1987 roku udało się przeprowadzić oficjalny odbiór szkoły. Nowa szkoła, mimo że budynek nieco różnił się wyglądem zewnętrznym od innych szkół, funkcjonował sprawnie. Powoli gromadzono pomoce dydaktyczne, wyposażano klasopracownie.

  We wrześniu 1991 roku na zasłużoną emeryturę odeszła długoletnia dyrektor szkoły pani Agata Nitka. Stanowisko po niej objęła mgr inż. Elżbieta Borek.

  Szkoła zbudowana ze "stolbudowskich" elementów służyła uczniom znacznie dłużej niż przewidywane 10 lat. Niestety, po 20 latach funkcjonowania, zaczęła coraz bardziej popadać w ruinę. Nie dało się już naprawić wielu usterek i zapadła decyzja o przebudowie szkoły. Część murowana prawego skrzydła budynku została zmodernizowana i rozbudowana, natomiast gipsowe elementy ścian rozburzono, a w ich miejsce wybudowano solidne mury nowej części szkoły.

  Budowę szkoły rozpoczęto od południowego skrzydła. W tym czasie wszyscy uczniowie mieli zajęcia w drugiej połowie szkoły. Na klasę przerobiono pokój nauczycielski, bibliotekę, a niektóre lekcje odbywały się nawet na korytarzu.

  We wrześniu 2008 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowo wybudowanym skrzydle. Przestronne, jasne klasy, nowe meble i pomoce naukowe, dobrze wyposażona pracownia komputerowa, biblioteka multimedialna stwarzają doskonałe warunki do pracy. Dalszy ciąg prac budowlanych trwał w lewym skrzydle starej części szkoły. 1 września 2009 roku ukończono prace budowlane i uczniowie weszli do pachnącej świeżością, lśniącej i pięknej szkoły. Nie słychać już odgłosów wiertarek, młotków i innych narzędzi budowlanych. Cisza i spokój sprzyja wytężonej pracy.

nasza szkoła