11 LUTEGO DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Kalendarz szkolny

 

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W CHORKÓWCE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

TERMIN  

                                     WYDARZENIA

 

        I okres 02.09.2019r. - 10.01.2020r. 

 02.09.2019   Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
 19.09.2019  Rocznica wybuchu II wojny światowej - apel.
 19.09.2019  Ogólne spotkanie z rodzcami oraz spotkanie klasowe rodziców z wychowawcami.
 20.09.2019  Udział w akcji "Sprzątanie Świata - Polska 2019".
 11.10.2019  Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej.
 11.10.2019  Dzień Edukacji Narodowej - apel.
 18.10.2019  Dzień Papieski - apel.
 18.10.2019  Spotkanie z pracownikiem policji - bezpieczeństwo na drogach.
 08.11.2019 101 rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 12.11.2019  Wywiadówka.
 28.11.2019  Zabawa andrzejkowa.
 06.12.2019  Mikołajki
 10.12.2019  Powiadomienie o zagrożeniu półroczną oceną niedostateczną z określonych     przedmiotów.
 18.12.2019 Poinformowanie uczniów o przewidywanych ocenach okresowych. 
 20.12.2019  Szkolne i klasowe imprezy kończące rok kalendarzowy-"Wieczór wigilijny".
  20.12.2019

Ostateczny termin ustalania ocen okresowych.

 

         Zimowa PRZERWA ŚWIĄTECZNA - 23.12.2019 - 31.12.2019 r. 

02-03.01.20  Dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 07.01.2020  Egzaminy sprawdzające.
 08.01.20 20  Wywiadówka.
 09.01.2020  Zabawa choinkowa.
  FERIE ZIMOWE  - 13.01.2020-26.01.2020r.  
   II OKRES 27.01.2020 -26.06.2020 r.   
 12.02.2020   Dzień Babci i Dziadka.
 20.02.2020   Tłusty czwartek.
 10.03.2020   Wywiadówka.
 .........2020   Rekolekcje wielkopostne.
 20.03.2020   Powitanie wiosny - Dzień Samorządności.
    WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA OD 09.04.2020 - 14.04.2020r. 
 06.04.2020  Miesiąc Pamięci Narodowej. Dzień Pamięci Ofiar Katynia - akademia
21-23.04.20

 Dni wolne od zajęć dydaktycznych. Egzamin ósmoklasisty

 24.04.2020  "Dzień Ziemi" - prace porządkowe.
 01.05.2020  Święto Pracy - dzień wolny.
 03.05.2020  Święto Konstytucji - dzień wolny.
 08.05.2020  Światowy Dzień Czerwonego Krzyża - apel
 12.05.2020  Wywiadówka.
 do 22.05.20

 Powiadomienie rodziców o zagrożeniu roczną oceną niedostateczną z określonych przedmiotów.

 26.05.2020  Dzień Matki - akademia.
 01.06.2020  Dzień Sportu - Dzień Dziecka - gry i zabawy na swieżym powietrzu.
 10.06.2020  Poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych.
 11.06.2020  Boże Ciało.
 16.06.2020  Święto Patrona szkoły.
 17.06.2020  Ostateczny termin ustalania ocen rocznych.
 18.06.2020   Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne.
 25.06.2020  Pożegnanie klasy VIII.
 26.06.2020  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 

 

Wywiadówki 


   19. 09. 2019

   12. 11. 2019

   08. 01. 2020

   10. 03. 2020 

   12. 05. 2020

 

 

 

           Dni wolne od zajęć dydaktycznych:


2.01-3.01.2020 (czwartek, piątek)

21. 04 - 23. 04. 2020 (egzamin ósmoklasistów)

04. 05. 2020 (poniedziałek)

12. 06. 2020 (piątek)

22.06.2020 (poniedziałek)